Služby posuzování informační bezpečnosti

Our services include:

Společnost Hold Security provádí všechna svá hodnocení v souladu s průmyslovými předpisy, osvědčenými postupy a požadavky zákazníků. Výsledky testů porovnáváme s průmyslovými bezpečnostními standardy a průběžně měříme zlepšení v čase.

Naše portfolio služeb zahrnuje postupy podle právních předpisů a osvědčených postupů a zahrnuje také penetrační testování, skenování zranitelnosti, vyhledávání chyb, sociální inženýrství, vyhledávání hrozeb a Red/Purple Teams. Naším cílem je zajistit, aby posouzení zabezpečilo vaše systémy proti kybernetickým útokům, ať už se jedná o krátkou kontrolu nebo hloubkový audit.

Služby penetračního testování a posuzování bezpečnosti dat

Týmy společnosti Hold Security provádějící penetrační testování jsou vybaveny nejmodernějšími nástroji v kombinaci s interně vyvinutým softwarem a metodikami. Jsou vyškoleni pro nejnovější technické požadavky a hrozby, aby vaší společnosti pomohli identifikovat a kvantifikovat rizika a poté pomohli s nápravou případných bezpečnostních problémů a slabin. Používáme standardní metodiky, které vaší organizaci pomohou rozpoznat a vyčíslit rizika na základě vašich potřeb. Kromě toho využíváme naše Threat Intelligence Services k získání nejnovějších nástrojů a technik používaných kybernetickými zločinci. Naše metodiky hodnocení zahrnují také záruky, že je vaše firma zabezpečena nejen proti penenetračním testerům, ale také proti kyberzločincům a jejich technikám.

Společnost Hold Security se zavazuje poskytovat vám nejlepší rady a pomoc, a proto se nikdy nespoléháme na automatické skenovací nástroje jako na jediný způsob vyhodnocování. Naše metodiky testování zabezpečení vyžadují, aby naši inženýři prováděli hloubkové manuální kontroly výsledků testování a prováděli vlastní sady testů. Tím pádem naše hodnocení nepřinášejí nespočet falešně pozitivních výsledků, ale opravdové hrozby, které by jinak automatizované nástroje nenašly.

Používáme různé techniky penetračního testování, abychom splnili vaše požadavky a poskytli větší jistotu vašeho zabezpečení:

Pen Testování - Přístup Black Box

Technika hodnocení Black Box simuluje reálné situace, kdy jsou vaše elektronická zařízení testována na zranitelnost a zneužitelnost s využitím nejzákladnějších dostupných informací. Tento "hackerský" přístup zkoumá, jaké slabiny mají vaše systémy pro náhodné pozorovatele, uživatele internetu, neprivilegované interní prostředky atd. Poskytnete nám cíl a my vám řekneme, co s ním mohou padouši udělat.

Testování Bezpečnostních Kontrol - Přístup Grey Box

Technika hodnocení Grey Box je o stupeň vyšší než metodika Black Box, protože skenování se neprovádí s minimálními znalostmi, ale s takovými znalostmi o systémech, které je zákazník ochoten sdílet. To umožňuje našim inženýrům získat důkladné znalosti o základních technologiích, strukturách systému a případně i o základních účtech systému pro testování komplexních technik zneužití, jako jsou Lateral Movements nebo privilegovaná oprávnění.

Hloubkový Bezpečnostní Audit - Přístup White Box

Hodnocení White Box je nejkomplexnější a nejefektivnější způsob auditu nebo testování většiny systémů. Kromě našeho povědomí o obchodních a technických funkcích je toto posouzení prováděno z úrovně správce systému s přístupem ke všem potřebným zdrojům, aby bylo možné provést kompletní sadu testů všech komponent. Eliminace odhadu, který obvykle provádějí hackeři, zefektivňuje proces a identifikuje téměř všechny bezpečnostní problémy.

Revize Kódu A Výzkum Zranitelností

Pokud vyvíjíte vlastní software nebo chcete ověřit, že software vašeho dodavatele neobsahuje žádné neodhalené slabiny, společnost Hold Security vám pomůže s provedením komplexní sady testů, včetně regresního testování, analýzy ladění, komplexní kontroly kódu a mnoha dalších testů, které ověří všechny vstupy a výstupy softwaru z hlediska zranitelností. V rámci naší praxe vynikáme v identifikaci zranitelností Zero Day, čímž výrazně zvyšujeme bezpečnost vašeho produktu.

Skenování Zranitelností

Víme, že kyberzločinci masivně prohledávají internet a hledají neaktualizované a zranitelné systémy. Pokud vaše infrastruktura nebo cloudová řešení spoléhají na software třetích stran, nabízíme záruku, že je tento software plně aktualizován na všech úrovních, což vám zajistí klid na duši. Namísto výhradního spoléhání se na ujištění třetích stran o zabezpečení softwaru důrazně doporučujeme přístup "důvěřuj, ale prověřuj". Naše služby zahrnují důkladné prověření úrovně aktualizací napříč vaším softwarem a knihovnami, čímž zajistíme, že žádné slabiny nezůstanou neopravené.

Úkoly Red Team/Purple Team

Standardní bezpečnostní testy často nedostačují při hodnocení obrany proti sofistikovaným útokům. Ačkoli ne každá společnost nebo produkt čelí útočníkům, kteří jsou ochotni zajít až do krajnosti, aby dosáhli svých cílů, každopádně dnešní nejzávažnější útoky často využívají velmi flexibilní útočné rámce.

Ve společnosti Hold Security poskytujeme specializované Red Týmy zaměřené na útok a Purple Týmy, které spojují útok a obranu. Tyto týmy využívají nejmodernější techniky k vytváření vysoce pokročilých scénářů a odhalují kritické slabiny vašich systémů nebo sítí. Identifikujeme vektory zneužití a spolupracujeme na posílení vaší obrany před zkušenými a odhodlanými protivníky.

Při výběru Red a Purple týmů záleží především na zkušenostech, etice a dovednostech. Služby Hold Security nabízejí odborné znalosti potřebné k tomu, abyste mohli čelit neustále se měnícím hrozbám.

Služby Hodnocení Bezpečnosti Organizace

Společnost Hold Security vám pomůže ověřit, zda jsou vaše podnikové kontroly v oblasti zabezpečení účinné na úrovni předpisů, lidských zdrojů a klasifikace dat.

Společnost Hold Security má k dispozici zdroje, které vám pomohou porozumět vašim právním, legislativním a správcovským povinnostem, pokud jde o ochranu vašich dat. Naši zkušení technici vám pomohou s potřebami dodržování předpisů a doporučí vám nejefektivnější způsoby, jak dosáhnout a udržet bezpečné prostředí.

Vyhodnocení Dat

Vzhledem ke všem datům, která v podniku proudí, je těžké sledovat všechny aplikace a dodržování předpisů. Inženýři společnosti Hold Security vám pomohou identifikovat typy dat a způsob, jakým se data pohybují uvnitř podniku v rámci jeho partnerů a jeho zákazníků. Každý typ dat bude vyhodnocen z hlediska úrovně zabezpečení v souladu s předpisy a osvědčenými postupy, tak aby byla data chráněna před neoprávněným přístupem.

Integrita Zaměstnanců - Služby Sociálního Inženýrství A Ochrany Pověsti

Společnosti nabízejí školení, která pomáhají vzdělávat zaměstnance v oblasti bezpečnosti firemních dat, aby mohli svěřit svým zaměstnancům přístupy k nejcitlivějším údajům. Inženýři společnosti Hold Security vám pomohou otestovat systém školení zaměstnanců, aby zůstali ostražití a zodpovědní za dodržování standardů bezpečnosti informací. Nabízíme širokou škálu služeb sociálního inženýrství s dovednostmi přesně odpovídajícími vašim potřebám.

Integrita Třetích Stran A Dodavatelského Řetězce

Vzhledem k tomu, že se spoléháte na své partnery, dodavatele a poskytovatele služeb, můžeme zajistit, aby neohrožovali vaše data, i přestože jsou v jejich péči. Můžeme vám pomoci vyhodnotit typy přístupu třetích stran k vaší infrastruktuře, komunikačním kanálům a pracovat na tom, aby nedošlo ke ztrátě vašich dat. Pokud jde o kybernetickou bezpečnost, máme zkušenosti s vyhodnocováním nových nebo stávajících vztahů s třetími stranami a dodavatelskými řetězci. V kombinaci s našimi Threat Intelligence Services vám pomůžeme zajistit bezpečnost vašeho dodavatelského řetězce.

Služby Posuzování Fyzického A Informačního Prostředí

Vzhledem k tomu, že se spoléháte na své partnery, dodavatele a poskytovatele služeb, můžeme zajistit, aby neohrožovali vaše data, i přestože jsou v jejich péči. Můžeme vám pomoci vyhodnotit typy přístupu třetích stran k vaší infrastruktuře, komunikačním kanálům a pracovat na tom, aby nedošlo ke ztrátě vašich dat. Pokud jde o kybernetickou bezpečnost, máme zkušenosti s vyhodnocováním nových nebo stávajících vztahů s třetími stranami a dodavatelskými řetězci. V kombinaci s našimi službami Threat Intelligence vám pomůžeme zajistit bezpečnost vašeho dodavatelského řetězce.

KONTAKTUJTE NÁS pro vice informací


Logo
Řešení Threat Intelligence Services Credential Integrity Service Domain Integrity Service Služby posuzování informační bezpečnosti Reakce na incident a vyšetřování
Telefon
+420 770 121 812
Email
info@hstechnology.cz
Sociální sítě
twitter linkedin
Naše kanceláře
Autorská práva © 2024 Hold Security