Domain Integrity Service

Domain Integrity Service společnosti Hold Security zajišťuje monitorování a upozorňování na názvy domén. Identifikujeme možné zneužití, phishing, vydávání se za někoho jiného nebo jiné zneužití, které se týká našich klientů a jejich značek. Díky jednoduchému a flexibilnímu přístupu na portál nebo přizpůsobeným zprávám vytvořeným našimi analytiky budou vaše doménová jména a značky chráněny pomocí komplexní a rychlé identifikace a upozornění na nové nebo existující hrozby.

Téměř před deseti lety jsme identifikovali skupinu hackerů, která obchodovala s více než 200 miliony registrovaných doménových záznamů za účelem jejich zneužití, pro možnost vydávání se za někoho jiného a k usnadnění nových útoků. V té době jsme začali pro mnoho našich klientů shromažďovat informace týkající se značek, což umožnilo rychlou identifikaci vzorců útoků a hrozeb. Od té doby se tento sběrný a korelační engine rozrostl na jeden z největších v oblasti threat intelligence, což nám umožňuje identifikovat a sledovat více variant útoků a potenciálních hrozeb.

V rámci našeho neustálého úsilí o identifikaci škodlivého nebo neoprávněného používání názvů vašich značek nebo domén shromažďujeme informace o veřejně vydaných certifikátech SSL, abychom našli nové nebo existující hrozby. Naše robustní a efektivní rozhraní vám umožňuje zjišťovat vydané certifikáty SSL na základě zadaných vzorů. Využijte tento hloubkový nástroj k získání dalších informací a proaktivní prevenci průniků a ohrožení.

Statistiky Domain Integrity Service

KONTAKTUJTE NÁS pro krátkou ukázku a další informace.


Logo
Řešení Threat Intelligence Services Credential Integrity Service Domain Integrity Service Služby posuzování informační bezpečnosti Reakce na incident a vyšetřování
Telefon
+420 770 121 812
Email
info@hstechnology.cz
Sociální sítě
twitter linkedin
Naše kanceláře
Autorská práva © 2024 Hold Security